Welkom op de introductiepagina van Bedrijventerrein Emma III

Start van de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden 01.04.2008!
Start van het aanbrengen van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven 13.05.2008!

Kavel 1 + Kavel 9 = 2.190m2: KWIK - FIT NEDERLANDInlichtingen:

 
 

Klik voor vergroting

 

IMPRESSIE OPENBARE VERLICHTINGKlik voor vergroting


Ing. J.H. Dubois

06-53295612

W.A.F. Vossenberg
06-21206290

Start ontwikkeling Emma III

Op vrijdag 28 maart 2008 is gestart met de inrichting van het Brunssumse bedrijventerrein Emma III. Op die dag verrichtten wethouders Peter Heinen en Eric Geurts samen met directeur Harrie Dubois van Emma III V.O.F. de openingshandeling voor de aanleg van de infrastructuur (wegen en riolering). Het eerste bedrijf, een Kwik-Fit, zal zich na de zomer van 2008 op Emma III vestigen.

Inmiddels hebben zich meer dan 30 geïnteresseerde bedrijven aangemeld voor Emma III. De verwachting is dat het bedrijventerrein binnen twee jaar geheel verkocht of verhuurd zal zijn.

Emma III is ongeveer twee hectare groot en gelegen op de hoek Emmaweg/Cronjéstraat in Brunssum. Vroeger was hier houtzagerij FSI gevestigd – het terrein ligt inmiddels een aantal jaren braak. In mei 2007 bereikten de gemeente Brunssum en Emma III V.O.F. overeenstemming over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Emma III. Om te voorkomen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze locatie leiden tot overlast, is er een beeldkwaliteitplan voor het gebied vastgesteld. Dit plan beperkt onder meer de bebouwing ter plekke (tot bijvoorbeeld één bouwlaag) en voorziet in een buffer van openbaar groen tussen het bedrijventerrein en de openbare weg.


Wethouder Peter Heinen (links) en wethouder Eric Geurts bij de start van de inrichting van het Brunssumse bedrijventerrein Emma III.

Werkgelegenheid
De gemeente Brunssum ziet in de ontwikkeling van Emma III kansen voor de lokale werkgelegenheid. Wethouder Eric Geurts: “Van bedrijven die zich op Emma III willen vestigen, verwachten we een actieve opstelling als het gaat om het creëren van, al dan niet tijdelijke, werkplekken voor mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen. Als overheid willen we bedrijven daarin uiteraard zoveel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld door het verstrekken van arbeidssubsidies, al dan niet in combinatie met begeleiding, coaching, opleiding, scholing en training. Het mes snijdt aan twee kanten. Bedrijven komen op een aantrekkelijke manier aan personeel, en dat op een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. En voor mensen met een uitkering ontstaan, hier in Brunssum, meer kansen om economische zelfstandigheid te verwerven.”


Ontwikkeling Emma III impuls voor werkgelegenheid Brunssum

De gemeente Brunssum en de Brunssumse Emma III V.O.F. hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Emma III. Bij de ontwikkeling van dit terrein, ongeveer twee hectare groot en gelegen op de hoek Emmaweg/Cronjéstraat, zal met name aandacht zijn voor het stimuleren van de werkgelegenheid in Brunssum. "In onze overeenkomst hebben we een inspanningsverplichting voor bedrijven laten opnemen om mensen met een uitkering aan het werk te helpen," aldus wethouder Eric Geurts.

Bedrijventerrein Emma III is eigendom van de Emma III V.O.F., opgericht door de Brunssumse bedrijven Vlom BV (de voormalige eigenaar van het terrein) en Parfums & Senteurs BV. Op het betreffende terrein lag vroeger de voormalige houtzagerij FSI - het terrein ligt inmiddels een aantal jaren braak. Emma III V.O.F. gaat zich inspannen om in de komende jaren bedrijven aan te trekken die zich op het terrein willen vestigen. Om te voorkomen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze locatie leiden tot overlast, is er een beeldkwaliteitplan voor het gebied vastgesteld. Dit plan beperkt onder meer de bebouwing ter plekke (tot bijvoorbeeld één bouwlaag) en voorziet in een buffer van openbaar groen tussen het bedrijventerrein en de openbare weg.

Werkgelegenheid
De gemeente Brunssum ziet in de ontwikkeling van Emma III kansen voor de lokale werkgelegenheid. Wethouder Eric Geurts: "Van bedrijven die zich op Emma III willen vestigen, verwachten we een actieve opstelling als het gaat om het creëren van, al dan niet tijdelijke, werkplekken voor mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen. Als overheid willen we bedrijven daarin uiteraard zoveel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld door het verstrekken van arbeidssubsidies, al dan niet in combinatie met begeleiding, coaching, opleiding, scholing en training. Het mes snijdt aan twee kanten. Bedrijven komen op een aantrekkelijke manier aan personeel, en dat op een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. En voor mensen met een uitkering ontstaan, hier in Brunssum, meer kansen om economische zelfstandigheid te verwerven."

Bestemmingsplan
De voormalige eigenaar van het terrein, Vlom BV, en de gemeente Brunssum hebben in de afgelopen jaren regelmatig overleg gevoerd over een invulling van het terrein conform het bestemmingsplan ('bedrijfsdoeleinden'). In de overeenkomst die de gemeente Brunssum aangaat met de nieuwe eigenaar van het terrein, Emma III V.O.F., is vastgelegd dat de gemeente, mits verzoeken daartoe door de betreffende bedrijven ruimtelijk voldoende onderbouwd zijn, medewerking zal verlenen aan vrijstelling, danwel wijziging van het bestemmingsplan om aanvullende bedrijfsontwikkelingen ter plaatse mogelijk te maken.


Beeldkwaliteitplan en Verkaveling
Klik hier om het Beeldkwaliteitplan en Verkaveling te openen (PDF)
(vervaardigd door architect Ton Vandenbergh)
 

 

 


De internet bereikbaarheid van het digitale bedrijventerrein emmaIII.nl wordt verzorgd door Enline Webdesign (Limburg)